Dobrowolne Porozumienie Ekopak jest porozumieniem pomiędzy Izbą Pracodawców Recyklingu Opakowań a Marszałkiem Województwa Śląskiego, w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin.

Naszym fundamentalnym celem jest pomoc przedsiębiorcom - na bazie porozumienia chcemy wspierać efektywną realizację obowiązków odzysku i recyklingu zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów. 

Podstawą prawną naszej działalności jest Art. 25 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

 

UWAGA!!!

 Zmiany w ustawie o odpadach dotyczące zakładów przetwarzania

 

Uwaga na zmiany do dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych!!!

Pobierz i przeczytaj